3

3

dimecres, 31 d’agost de 2011

Es convoca un gran acte del Sindicat a Madrid, i s'anuncien mobilitzacionsCCOO ha emès un comunicat conjunt amb la UGT, en què manifesten la seva extrema preocupació i ferm rebuig a la proposta del president del Govern, a la qual el PP dóna suport, de reformar la Constitució per introduir-hi l'exigència formulada per Angela Merkel i Nicolas Sarkozy de reformar la Constitució per fixar el dèficit zero dels comptes públics.

En el comunicat, CCOO manifesta que "la proposta és summament inconvenient ja que anul·la o limita greument la capacitat d'actuació dels governs amb polítiques fiscals adequades a les diferents fases del cicle econòmic. Comporta també un greu risc per al manteniment de les prestacions i institucions bàsiques de l'estat de benestar".

Per al sindicat, la modificació de la Constitució per fixar el dèficit zero dels comptes públics representa introduir "una de les senyes d'identitat de les polítiques conservadores i neoliberals que han produït la crisi econòmica global i que, en l'àmbit europeu, estan gestionant de manera desastrosa la crisi dels deutes sobirans".

CCOO qüestiona també la "utilitat" de la modificació constitucional, ja que "la proposta no ajuda, pel seu contingut i pels terminis d'aplicació, a la reducció necessària dels nivells actuals de dèficit públic que només es pot aconseguir, sense deteriorar greument el teixit econòmic i social del nostre país, mitjançant la promoció del creixement econòmic i l'ocupació, el repartiment equitatiu de les càrregues de la crisi i un rigor permanent en l'ús de la despesa pública".

Per CCOO resulta inacceptable que una reforma constitucional d'aquesta magnitut pretengui fer en menys de quinze dies, sense referèndum, en ple període de vacances, sense debat polític, i sense tenir en compte per res les opinions de les organitzacions socials . "Això posa en dubte totes les declaracions públiques que els dirigents polítics han realitzat recentment, com a resposta al moviment del 15-M, en el sentit que tindran en compte les seves peticions per superar l'esclerosi de la vida política espanyola i fomentar la participació ciutadana", afirmen.

Per això, CCOO demana al Govern d'Espanya que retiri la seva proposta, demana als grups parlamentaris que no votin favorablement la seva tramitació i que, en tot cas, qualsevol proposta de reforma de la Constitució d'aquesta naturalesa sigui sotmesa a referèndum.

CCOO estudiarà, amb la màxima urgència i en coordinació amb altres organitzacions socials, les mesures de mobilització social que puguin adoptar perquè els treballadors i la ciutadania espanyola puguin expressar el seu rebuig a aquesta reforma constitucional i exigir un referèndum sobre aquesta reforma. D'entrada en potenciarà, més si cap, l'acte sindical que ha convocat el Sindicat per al proper 24 de setembre a Madrid.

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR
Marcelino y Josefina en el acto de homenaje del pasado lunes 26 de Noviembre