3

3

dilluns, 20 de febrer de 2012

NO A LA REFORMA LABORAL!

Ahir, milers de treballadors i treballadores, ciutadans i ciutadanes de tot Catalunya, ens mobilitzem a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, i ens sumem a tots els companys i companyes de la resta de l’Estat per dir NO a una reforma laboral imposada pel Govern del Partit Popular i aplaudida per Convergència i Unió i la Patronal.

El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida del sistema financer, i una de les conseqüències més dures de la situació de la nostra economia és la destrucció d’ocupació que, tant a Espanya com a Catalunya, ha arribat a cotes històriques.

Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els fonaments del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la radical reducció de la despesa social que dóna cobertura a la població amb menys recursos i als que han perdut la feina, està ampliant l’escletxa social i amenacenseriosament la cohesió social al nostre país.

En un context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades en els serveis públics i una gran pressió sobre les condicions de treball a les empreses, el Govern centralpretén imposar-nos la reforma laboral més regressiva de la història democràtica del país! Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació i de l’economia, aquesta reforma suposa un enorme retrocés en drets i condicions laborals!

El Govern de l’Estat ha imposat una reforma que instaura l’acomiadament lliure i generalitza els 20 dies d’indemnització, permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, bonifica als empresaris per a la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la continuïtat del seu lloc de treball, i amb només un 50% de prestació d’atur... I també suposa un greu atac a la negociació col·lectivaperquè situa el conveni d’empresa com a principal referència per sobre dels convenis sectorials i territorials, deixant en situació de màxima feblesa als treballadors i treballadores de les petites i mitjanes empreses.

En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, aquestes mesures introdueixen encara més incertesa en l’economia i precaritzen encara més les relacions laborals. És que no han après del fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que ha generat més d’un milió d’aturats nous? En temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna, i això no es fa precaritzant les condicions de treball, sinó garantint la qualitat de la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies!. A hores d’ara, ja ningú dubte que les polítiques d’austeritat ens porten a la depressió econòmica assegurada.

Per tot això diem NO a la reforma laboral perquè:

És injusta amb els treballadors i treballadores

És ineficaç per a l’economia

És inútil per crear ocupació

Diem NO a la reforma laboral perquè desregular, precaritzar i liberalitzar és l’única política que fa el Govern per sortir de la crisi, una política antisocial que només genera més atur, desregula el treball i empobreix la societat!!

Fem una crida a tota la ciutadania a no resignar-se. Aquesta no és una opció. Hi ha alternatives: una fiscalitat justa i progressiva, apostar pel canvi de model productiu... alternatives que no carregarien el pes de la crisi sobre els empleats i empleades públics, els pensionistes, els joves, els treballadors i treballadores, mentre aquells que la varen crear segueixen enriquint-se i impunes.

Per tot això ens continuarem mobilitzant! Cal sortir al carrer a protestar i dir ben fort i clar:

NO a la reforma laboral!!

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR
Marcelino y Josefina en el acto de homenaje del pasado lunes 26 de Noviembre