3

3

dimarts, 29 de gener de 2013Hi ha parlamentaris i parlamentaris, tots i totes no són iguals. Ni hi ha que sí es preocupen i treballen pel benestar del conjunt de la societat, i pels drets dels treballadors i treballadores. La coalició d’Esquerra Unida i Alternativa amb Iniciativa per Catalunya és un clar exemple del que diem.

A continuació os reproduïm les preguntes que han formulat al Govern de la Generalitat sobre el nostre conveni i les intencions de la patronal. Ens aniria millor si tots i totes les parlamentàries es preocupessin més de la gent treballadora.NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR
Marcelino y Josefina en el acto de homenaje del pasado lunes 26 de Noviembre