3

3

divendres, 11 de gener de 2013

conveni de grans magatzems: la patronal anged ho vol tot, menys el dret de cuixa (de moment)


Avui, a la primera reunió del conveni col·lectiu de grans magatzems, feta aquest matí a Madrid, la patronal ANGED ha presentat la seva plataforma reivindicativa. CCOO rebutja les  seves impresentables pretensions: menys salari, més jornada i disponibilitat absoluta del temps de treball.Quelcom que podíem  preveure d’antuvi, l’aplicació de la reforma laboral en aquest sector, no tant sols ss confirma si no que va més enllà en la retallada dels drets dels treballadors i treballadores.

Pendent d’un examen més detallat de la plataforma entregada per la patronal, les seves principals propostes són les següents:

Com a mesures conjunturals: eliminació d’una de las pagues extres i congelació de la resta del salari mentre duri la vigència del conveni i, a més mentre duri la crisis es lligarà el salari al consum, de tal forma que si aquest disminueix es baixaran els salaris encara més. I si encara era poc si una empresa del sector consideres que esta en una situació de crisis particular podria adequar el salari a la seva situació, es a dir, podria haver-hi més retallades.

Com mesures estructurals: augment de la jornada anual en 56 hores i 27 minuts, fins a obtenir les 1826,27 h. Eliminació del pagament per treballar en festius i diumenges. Eliminació de la borsa de vacances. Les llicències retribuïdes que excedeixin d’allò marcat a l’Estatut dels treballadors deixaran de ser retribuïdes i s’hauran de recuperar en temps.

I per si tot el que hem citat no fos suficient, la més absoluta flexibilitat en matèria d’horaris i jornada. Així es pesaria a tenir calendaris mensuals en lloc de calendaris anuals;aquestos calendaris es donarien a conèixer amb 7 dies d’antelació, això si amb possibles modificacions posteriors.

CCOO rebutja de manera rotunda aquestes propostes. Som conscients del difícil moment que estem vivint però això no justifica de cap manera les pretensions de la patronal, doncs no podem oblidar que ja en l’anterior conveni signat pels seus departaments sindicals grocs, posaren en marxa importants retallades dels drets dels treballadors i treballadores (incloent-hi el salari, en el qual en tota la durada ha tingut una important pèrdua de poder adquisitiu). Tot  en un sector que pesi a la situació de crisi segueix obtenint importants beneficis i que ha augmentat la seva quota de mercat a costa de les liberalitzacions d’horaris.

CCOO estem disposats a negociar un conveni que mantingui globalment els drets de treballadors i treballadores, i ajudi a superar la situació econòmica que viu el sector, però en cap cas anirem a fer de simples notaris de les pretensions de la patronal.

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON NI NOS VAN A DOMESTICAR
Marcelino y Josefina en el acto de homenaje del pasado lunes 26 de Noviembre